WETTELIJKE LEEFTIJD AANKOOP ALCOHOLISCHE DRANKEN

De wettelijke minimumleeftijd om alcohol aan te kopen in België is vastgesteld op 18 jaar.

Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat u als klant ouder bent dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u terugvinden:

op de website van de FOD volksgezondheid: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol
op de website van de Vlaamse Gemeenschap
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/regels-voor-verkoop-van-alcohol